Statuten

Hier kunt u de onze Statuten inzien, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
In 2021 zijn de Statuten deels aangepast n.a.v. de wet WBTR; deze wijzigingen zijn ook apart in te zien.

Volledige Statuten:
http://ehbo.frl/wp-content/uploads/2021/12/statuten-EHBO-vereniging-Drachten.pdf

Statuten wijziging 2021:
http://ehbo.frl/wp-content/uploads/2021/12/statutenwijziging-2021.pdf

.

.

.

.

.

.

.

.